a School Called Tribe is een muzikale beweging met wisselende bezetting. Het nodigt muzikanten, rappers en producers uit, om samen in een creatief proces, live een mix te brengen tussen Jazz & Hip Hop. Onder professionele coaching wordt een wisselwerking gecreëerd tussen rappers, producers en een live-band. Het artistieke resultaat is een licht onvoorspelbare mix van jazz, hiphop en slam poetry gegroeid uit de muzikale en tekstuele ‘flavours' van alle betrokkenen.

Onze werking

Visie

Jazz en hip-hop, twee talen ontstaan uit een Afrikaans-Amerikaanse culturele ‘melting pot’ en gestuwd door het aanklagen van raciale discriminatie en sociale ongelijkheid. Het jazz en hiphop – idioom flirten al lange tijd met elkaar en dat is niet vreemd gezien funk één van de ingrediënten is van hip-hop en funk op zijn beurt een soort kleinkind van de jazz is.

In het DNA van A School Called Tribe is die verbinding tussen kunst en maatschappelijke uitdagingen een cruciaal onderdeel. Kunsteducatie, (muziek)onderwijs en jeugdwerk moeten in hun bereik een afspiegeling zijn van onze superdiverse samenleving en mogen nimmer blind zijn voor maatschappelijke problemen zoals sociale uitsluiting en ongelijke kansen. 

Wij willen de kunstbeleving an sich verdiepen en muziek/woordkunst gebruiken om onszelf te versterken. Kunstbronnen zien wij als bron tot reflectie over waar we vandaan komen en waar we heengaan.

Werking

Wij zijn actief in Gent en Antwerpen en houden met regelmaat samenkomsten en repetities met instrumentalisten, rappers en beatmakers. Wij werken ook toe naar optredens (in het verleden o.a. De Centrale, Arenbergschouwburg, Rataplan, De Roma, enz.) en maken professionele geluidsopnames van hetgeen wij realiseren.

Wij realiseren onze werking in nauwe samenwerking met Conservatorium Gent, Conservatorium Antwerpen en Jazzstudio Antwerpen. Studenten van de jazz/pop-opleiding vormen een live-band van hoog niveau die aan de slag gaat met rappers en beatmakers.

A School Called Tribe zorgt voor begeleiding door professionele muzikanten/kunstenaars die hun sporen verdienden in de jazz, hiphop en slam poetry.

Locaties

School of Arts Gent
Campus Bijloke
Jozef Kluyskensstraat
9000 Gent

Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Jazzstudio
De Vrièrestraat 17-19
2000 Antwerpen

Scroll to top